Instant Play
 
Instant Play
TRUSTe

Slutbrugerlicensaftale for 888.com Gruppens fungerende websteder og serviceydelser

Denne licensaftale blev sidst opdateret den 14. August 2014.


Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited ("Firmaet" eller "vi") er inkorporeret under lovene i Gibraltar og en del af 888 gruppen af firmaer. Firmaet licenseres og reguleres af regeringen i Gibraltar under de relevante love i Gibraltars spillelovgivning med det formål at drive og tilbyde internet-spilleserviceydelser, herunder, men ikke begrænset til, kasino, poker, sportsvæddemål, bingo og backgammon-serviceydelser.

Firmaet tilbyder spilleydelser via interne brands, f.eks. (i) 888, (ii) Casino-on-Net, (iii) Pacific Poker, (iv) 888sport, (v) 888ladies, (vi) Redbus Bingo, (vii) Posh Bingo og andre relaterede bingo-mærker, (viii) 888games, (ix) 888casino, (x) 888poker, (xi) 888play, (xii) Reef Club Casino; (xiii) LuckyAcePoker og (xiv) Euro City Casino (der hver især er et internt brand) og via tredjeparts brands som del af såkaldt "white labels", f.eks. (i) Tower Torneos, (ii) Lotos, (iii) Harrah's, (iv) SnapCall og (v) Oxygen9casino (der hver især er et White Label Brand). Udover at tilbyde spilleserviceydelser via internettet ("Internetplatformen") kan Firmaet fra tid til anden tilbyde serviceydelser via alternative platforme, såsom (i) interaktivt tv, (ii) mobile spilplatforme og (iii) in-flight underholdningsplatforme (der hver er en "Alternativ platform").

Når du anvender Firmaets spilleserviceydelser enten via Interne brand eller et White Label Brand, og uanset om sådan brug sker via Internetplatformen eller en Alternativ platform, skal denne Slutbrugerlicensaftale ("Aftalen") gælde for sådan brug i en sådan udstrækning, der måtte være relevant for omstændighederne.

 

I tillæg til Aftalen og Privatlivspolitik, som du bør gennemlæse, er din brug af Firmaets spilleydelser strengt underlagt alle yderligere regler, som vil gælde fra tid til anden for den type spilleydelser, som du anvender, inklusive, men ikke begrænset til, bonuspolitikker, udbetalingspolitik, ansvarlig spillepolitik, turneringsregler, husregler, sportsvæddemålsregler, bingo-bankregler og bingo jackpotpolitik (tilsammen Yderligere regler) som i hvert tilfælde opdateres fra tid til anden.


1. Introduktion

 • Ved at registrere dig hos Firmaet og/eller ved at bruge Firmaets spilleserviceydelser og/eller ved at markere boksen "Jeg har læst og accepterer Slutbrugerlicensaftalen" nedenfor (eller andet tilsvarende ordvalg) og/eller klikke på knappen "Fortsæt download" accepterer du at være bundet at denne aftale i sin helhed og uden forbehold. Som sådan udgør denne Aftale et bindende juridisk dokument mellem dig og Firmaet og sammen med Yderligere regler, som anses for at være en integreret del heraf, skal denne aftale gælde dit brug af vores spilleserviceydelser til hver en tid.
 • Firmaet drives under en ekstern spillelicens, der er udstedt af regeringen i Gibraltar under vilkårene i spillelovgivningen. Alle transaktioner mellem dig og Firmaet finder sted i Gibraltar, hvor Firmaets hovedservere findes.
 • Firmaets software, der er tilgængelig både i download- og flash-form ("Software"), giver dig mulighed for bruge vores spilleservices ( "Services"). Firmaet forbeholder sig ret til at indstille, ændre, fjerne eller tilføje Services eller Software efter eget skøn med øjeblikkelig virkning og uden meddelelse herom. Firmaet er ikke ansvarlig for tab, som er en konsekvens af de foretagne ændringer, og du har intet krav mod Firmaet i så henseende.
 • Med hensyn til din anvendelse af Serviceydelserne kan du kun have én konto, som du skal registrere med dit eget navn. Du skal have adgang til Softwaren og kun anvende Serviceydelserne via din egen konto, og du har aldrig adgang til Softwaren eller anvendelsen af Serviceydelserne ved brug af en anden persons konto. Skulle du forsøge at åbne mere end én konto i dit eget navn eller under en anden persons navn, eller skulle du forsøge at bruge Serviceydelserne ved brug af en anden persons konto, er vi berettiget til med det samme at lukke alle dine konti, opbevare alle pengene på sådanne konti og udelukke dig fra fremtidig brug af Serviceydelserne.
 • Hvis det anses for relevant kan Firmaet, efter eget skøn, forhindre, at der registreres flere konti af nogen fra samme familie, eller som bor i samme husstand. Firmaet er ikke ansvarlig på nogen måde for at forhindre registrering af flere konti, men kan gribe ind efter behov mod en person, der åbner flere konti, herunder, men ikke begrænset til situationer, hvor konti er registreret fra samme husstand, uanset de givne registreringsoplysninger på tidspunktet for åbning af sådanne konti.

2. Accept af Vilkår og betingelser

 • Hvis du ikke indvilger i nogle af betingelserne i denne Aftale, skal du omgående stoppe med at anvende Softwaren og fjerne Softwaren fra din computer.
 • Vi forbeholder os retten til at føje til, modificere, opdatere og ændre hvilken som helst af denne Aftales vilkår og betingelser (herunder alle Yderligere regler) fra tid til anden, og vi vil meddele dig enhver af sådan forbedring, modificering eller ændring ved at offentliggøre den nye version af denne Aftale på de relevante sider af alle websteder for Interne brand og White Label Brand. Enhver modificeret version af denne Aftale vil træde i kraft 14 dage efter dens offentliggørelse på webstedet, og din fortsatte brug af Serviceydelserne eller Softwaren efter førnævnte 14 dage vil blive opfattet som din accept af ændringerne i denne Aftale. Det er dit ansvar at sikre dig, at du er bekendt med denne Aftales korrekte, aktuelle vilkår og betingelser, og vi anbefaler dig at tjekke for opdateringer jævnligt. BEMÆRK VENLIGST: Vi tager vores ansvar i relation til dit privatliv overordentligt seriøst, hvorfor ændringer til Fortrolighedspolitikken er strengt underlagt modificeringen af betingelserne heri.

3. Overholdelse af love

 • Internetspil kan være forbudt i nogle jurisdiktioner. Din forståelse og accept af, at Firmaet ikke har givet dig juridiske råd eller forsikringer, hvad angår brugen af Serviceydelserne, og Firmaet giver ingen fremstilling angående lovligheden af Serviceydelserne i din jurisdiktion. Undersøg de relevante love i din jurisdiktion, før du registrerer dig hos Firmaet og bruger Serviceydelserne.
 • Serviceydelserne er udelukkende for brugere, hvor lovene i de relevante jurisdiktioner ikke forbyder spil på internettet. Firmaet har ikke til hensigt at gøre det muligt for dig at overtræde de gældende love. Du repræsenterer, garanterer og accepterer at sikre, at din brug af Softwaren og Serviceydelserne overholder alle gældende love, statutter og forskrifter. Firmaet er ikke ansvarlig, hvis du bruger Softwaren og/eller Serviceydelserne på ulovlig eller uautoriseret vis. Indhent venligst juridisk rådgivning i den relevante jurisdiktion, hvis du har nogen tvivl vedrørende lovligheden af din brug af Softwaren og Serviceydelserne under lovene i den jurisdiktion, som du hører under. Ved accept af disse vilkår indvilger du i, i det omfang det er muligt, at hjælpe Firmaet med at overholde gældende love og forskrifter.
 • Personer i visse lande, herunder, men ikke begrænset til USA, Israel og Tyrkiet er hverken berettiget til at åbne en konto hos Firmaet, foretage indbetalinger eller bruge Serviceydelserne. Firmaet forbeholder sig ret til at ændre listen over lande, hvorfra det ikke vil acceptere brugere af denne Serviceydelse fra tid til anden efter eget skøn.

4. Tilladt deltagelse

 • Ingen under 18 år eller personer, som ifølge den jurisdiktion, du hører under, ikke er myndige med hensyn til aktiviteterne indeholdt i Servicen, hvad der måtte være højest ("Aldersgrænse") må under ingen omstændigheder downloade Softwaren eller bruge Serviceydelserne, og enhver person under Aldersgrænsen, som downloader Softwaren eller bruger Serviceydelserne, overtræder vilkårene i denne Aftale. Firmaet forbeholder sig ret til at kræve bevis for alder på et hvilket som helst tidspunkt, inkl. en stemmeprøve, for at verificere, at personer, der er under Aldersgrænsen, ikke bruger Serviceydelserne. Firmaet kan annullere en persons konto og ekskludere en person fra brugen af Softwaren eller Serviceydelserne, hvis der ikke fremvises et bevis på alder, eller hvis Firmaet formoder, at en person, som bruger Softwaren eller Serviceydelserne er under aldersgrænsen.
 • Vi forbeholder os til enhver tid ret til at kontrollere dine registreringoplysninger, f.eks. navn, adresse, alder og anvendte betalingsmetoder, ved at anmode om visse dokumenter. Disse dokumenter omfatter typisk et identitetskort, bevis på adresse, f.eks. en forbrugsregning og bevis på din betalingsmetode, som kan sendes til os via funktionen 'Overfør dine dokumenter' i kassen. Hvis det viser sig nødvendigt, kan vi anmode om, at de nævnte dokumenter bliver notariserede, hvilket betyder, at dokumenterne stemples og bekræftes af en notarius publicus. I tilfælde af at denne anmodning om dokumentation ikke efterleves af medlemmet, kan firmaet efter eget skøn lukke kontoen og tilbageholde eventuelle midler, der står herpå. Hvis dokumenterne ikke består vores interne sikkerhedskontrol – hvis vi f.eks. får mistanke om, at der er manipuleret med dem eller på en eller anden måde er udleveret for at vildlede eller fordreje – er vi under ingen omstændigheder forpligtet til at anerkende disse dokumenter som gyldige eller til at give besked om, hvad vi helt præcist finder i forhold til disse dokumenter.
 • Vi forbeholder os ret til at lave baggrundscheck af medlemmerne uanset årsagen, herunder (men ikke begrænset til) enhver undersøgelse af medlemmets identitet, alle kreditcheck, der er udført i relation til medlemmet, samt forespørgsler om medlemmets personlige historie. Grundlaget for sådanne undersøgelser vil afhænge af den givne sag, men kan omfatte (men er ikke begrænset til) bekræftelse af medlemmets registreringsoplysninger, såsom navn, adresse og alder, bekræftelse af medlemmets økonomiske transaktioner samt bekræftelse af medlemmets spilleaktiviteter. Firmaet er ikke forpligtet til at informere medlemmet om, at sådanne undersøgelser finder sted. Sådanne aktiviteter kan omfatte brug af visse tredjepartsvirksomheder, der udfører undersøgelserne efter behov. Firmaet kan efter eget skøn beslutte at spærre et medlems konto og tilbageholde alle midler på baggrund af en undersøgelse og dens positive resultat for Firmaet.
 • Under deres engagementperiode og for en periode på 24 måneder er det ikke tilladt for bestyrelsesmedlemmer, direktører, ansatte, konsulenter eller agenter i Firmaet eller andre firmaer i gruppen eller firmaets leverandører, forhandlere eller white label-partnere eller sælgere til Firmaet at bruge Serviceydelserne direkte eller indirekte. Denne restriktion gælder også for pårørende til disse personer, og til dette formål omfatter "pårørende", men er ikke begrænset til, ægtefælle, partner, forældre, børn eller søskende. Yderligere er det ikke tilladt for statsborgere eller indbyggere på Gibraltar at downloade Softwaren eller bruge Serviceydelserne.

5. Informationsteknologi/immaterielle rettigheder

 • Firmaet overdrager dig hermed retten, som er ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og ikke må viderelicenseres, til at installere og bruge Softwaren og alt indhold, som stammer fra Softwaren, inklusive, men ikke begrænset til, copyright og alle immaterielle rettigheder deri, i forbindelse med Serviceydelserne i henhold til denne Aftale. Du må installere Softwaren på en harddisk eller en anden lagringsenhed og lave backupkopier af Softwaren, forudsat at sådanne backupkopier kun bruges af dig i forbindelse med Serviceydelserne via en computer, som du er hovedbruger af. Softwarens kode, struktur og organisering er beskyttet af immaterielle rettigheder. Du må ikke:

a. kopiere, videredistribuere, offentliggøre, omkonstruere, dekompilere, skille ad, modificere, oversætte eller gøre noget forsøg på at opnå adgang til den oprindelige kode for at udnytte brugen af koden, eller på anden måde:
b. sælge, overdrage, viderelicensere, overføre, distribuere eller lease Softwaren
c. gøre Softwaren tilgængelig til tredjepart gennem et computernetværk eller på anden måde;
d. eksportere Softwaren til et andet land (enten fysisk eller elektronisk), eller
e. bruge Softwaren på en måde, som er forbudt i henhold til gældende love og forskrifter (tilsammen "Forbudte Aktiviteter").

Du vil blive holdt eneansvarlig for enhver skade, omkostning eller udgift opstået på baggrund af eller i forbindelse med begåelse af enhver Forbudt aktivitet. Du skal omgående informere Firmaet, så snart du er blevet opmærksom på, at en person udfører Forbudte aktiviteter, og yde Firmaet rimelig assistance ved enhver undersøgelse, som det kan gennemføre i lyset af den information, du har givet i denne forbindelse.

 

 • Brandnavnene, der relaterer til Interne brands og White label Brands, herunder, men ikke begrænset til "888", "Casino-on-Net", "Pacific Poker", "888sport", "888ladies", "888games", "888casino", "888poker", "888play", "Euro City Casino", "Reef Club Casino", "Redbus Bingo", "Posh Bingo", "Tower Torneos", "LuckyAcePoker", "Lotos", "Harrah's", "Oxygen9casino". "SnapCall" og andre varemærker, servicemærker og/eller varemærker, der anvendes af Firmaet enten alene eller sammen med sine white label-partnere fra tid til anden ("Varemærker"), er varemærker, servicemærker og/eller varemærker tilhørende Firmaet eller et af gruppens firmaer eller dets licenstagere eller white label-partnere, og disse enheder forbeholder sig alle rettigheder til disse Varemærker. Udover rettighederne til Varemærkerne, ejer Firmaet eller andre firmaer i gruppen og/eller dets licensgivere og/eller dets white label-partnere rettighederne og alt andet indhold, herunder, men ikke begrænset til Softwaren, billeder, fotos, grafik, animationer, videoer, musik, lyd og tekst, der er tilgængelig via Softwaren eller på internettet ("Webstedets indhold"), og Webstedets indhold er beskyttet af copyright og/eller andre immaterielle rettigheder. Du accepterer hermed, at ved at bruge Serviceydelserne eller Softwaren opnår du ingen rettigheder til Varemærkerne eller Webstedets indhold, og du må kun bruge samme i komplet overensstemmelse med denne Aftale.

6. Dine oplysninger og forpligtelser

På grundlag af de rettigheder, som du har fået tildelt til at anvende Serviceydelserne og Softwaren, erklærer og garanterer du, forpligter du dig til og indvilger du i at:

 • Du har Aldersgrænsen, som defineret i denne aftale, du er åndsfrisk og i stand til at tage ansvaret for dine egne handlinger.
 • Alle de oplysninger, som du har givet Firmaet, enten under registreringsprocessen eller på en vilkårligt tidspunkt herefter, herunder som en del af indbetalingstransaktionen, er sande, aktuelle, korrekte og komplette og svarer til navnet/navnene på kredit-/betalingskortet(ene) eller andre betalingskonti, der anvendes til at indbetale med eller modtage penge på din konto. Skulle du, uden afvigelse fra det førnævnte, anvende et kredit-/betalingskort eller nogen anden form for betaling, der ikke står i dit private og personlige navn, vil vi formode, at du har modtaget fuldstændigt og tilstrækkeligt samtykke fra den rette ejer og/eller den person, hvis navn anvendes på sådanne betalingsinstrumenter, til at benytte dette betalingsinstrument til de heri nævnte formål fra den retmæssige ejer og/eller fra den person, hvis navn anvendes på et sådant betalingsinstrument, forud for dine forretninger med os. Vi er ikke på nogen måde forpligtede til at undersøge et sådant samtykke og bærer ikke noget ansvar med hensyn til dine oplysninger herunder. Du skal straks give os besked om enhver ændring af de oplysninger, som du tidligere gav Firmaet. Du kan fra tid til anden blive anmodet om at fremsende bestemte dokumenter til os for at verificere oplysningerne vedrørende det kreditkort, du benytter til at indbetale penge på din konto med. Afhængigt af resultatet af disse verifikationstjek kan du/kan du ikke fortsætte med at indbetale penge med det kreditkort, du hidtil har benyttet. Skulle nogle af de oplysninger, som du forsyner os med, være falske, unøjagtige, vildledende eller på anden måde ufuldstændige, har du misligholdt aftalen, og vi forbeholder os retten til straks at annullere din konto og/eller udelukke dig fra at bruge Softwaren eller Serviceydelserne udover enhver anden handling, vi måtte vælge at foretage.
 • Din konto hos Firmaet er alene til din fordel. Du må ikke tillade, at tredjepart (herunder en slægtning) bruger din konto, dit password eller din identitet til at opnå adgang til eller bruge Serviceydelserne eller Softwaren, og du er fuldt ud ansvarlig for enhver aktivitet, der foretages på din konto af tredjepart. Du må ikke overdrage din kontos brugernavn eller password til nogen person, og du skal tage alle skridt for at sikre, at sådanne oplysninger ikke overdrages til en anden person. Du skal straks meddele os, hvis du har mistanke om, at din konto bliver misbrugt af en tredjepart, og/eller at en tredjepart har adgang til din kontos brugernavn eller password, så vi kan undersøge en sådan sag, og du vil samarbejde med os, hvis vi har behov for det, i tilfælde af en sådan undersøgelse.
 • Du er ansvarlig for sikkerheden af dit brugernavn og din adgangskode på din pc eller der, hvor du har adgang til internettet. Hvis din brugernavn/adgangskode-kombination hackes fra din computer, pga. vira eller malware på den computer, du har adgang til din konto på, er det dit ansvar. Du skal straks rapportere mulige forsøg på hacking eller brud på sikkerhed på din computer til firmaet.
 • Du har bekræftet og fastslået, at din brug af Serviceydelserne ikke overtræder love eller forskrifter i nogen jurisdiktion, du hører under.
 • Du forstår fuldt ud metoderne, reglerne og procedurerne for Serviceydelserne og internetspil generelt. Du forstår, at du er ansvarlig for at sikre, at oplysningerne vedrørende væddemål og spil er korrekte. Du vil ikke foretage nogen handlinger eller udvise en opførsel, der skader Firmaets omdømme.
 • Du er fuldstændig klar over, at der er en risiko for at tabe penge, når du spiller ved hjælp af disse Serviceydelser, og at du har det fulde ansvar for et sådant eventuelt tab. Du indvilger i, at din brug af Serviceydelserne er dit eget valg, efter eget skøn og for egen risiko. I forbindelse med dine tab kan du ikke gøre krav på nogen form for erstatning fra selskabet eller et andet selskab inden for den samme gruppe af selskaber som Selskabets eller nogen "hvid etiket"-partner eller deres respektive ledere, funktionærer eller medarbejdere.
 • Du vedkender, at du ved registrering og brug af Serviceydelserne skal forsyne os med visse personlige oplysninger om dig selv (inklusive oplysninger vedrørende dine betalingsmetoder). Vi behandler alle oplysninger, som du har givet os, omhyggeligt, og vi vil ikke afsløre sådan information for tredjeparter, undtagen som angivet i Fortrolighedspolitikken. Vi opfordrer dig til at læse Fortrolighedspolitikken for at sikre, at du er enig i vores politikker i relation til, hvordan dine oplysninger håndteres.
 • Du bekræfter, at Softwaren kan indeholde funktioner fra tredje part, som installeres automatisk på din enhed som del af softwaren, og som eventuelt opdateres automatisk af og til. Disse funktioner kan eventuelt få adgang til din håndhistorie, som er lagret på din enhed, med det formål at sende dig bestemte kampagner og meddelelser. Du kan vælge ikke at aktivere registreringen af din håndhistorie eller at afinstallere funktionen.
 • Du skal anvende Internettets websteder, ("Websteder"), Serviceydelserne og Softwaren i fuldstændig overensstemmelse med vilkårene og betingelserne i denne Aftale, som ændres fra tid til anden, og du skal rette dig efter alle reglerne og instruktionerne for at spille de spil, som omfattes af Serviceydelserne.
 • Du er eneansvarlig for at registrere, betale og føre regnskab over skat eller andre opkrævninger, som eventuelt skal betales af gevinster, der udbetales til dig, over for alle relevante statsmæssige, skattemæssige eller andre myndigheder.
 • Du anerkender og accepterer, at Firmaet kan offentliggøre de beløb, som du har vundet, sammen med dit brugernavn på webstederne og/eller via sociale netværk.
 • Du er eneansvarlig for alle telekommunikationsnetværk og internetudbydere samt andre samtykker og tilladelser, der er påkrævet i forbindelse med din anvendelse af Softwaren og Serviceydelserne.
 • Du skal bruge Serviceydelserne og Softwaren i god tro mod både Firmaet og andre spillere, der bruge Serviceydelserne. I tilfælde af, at Firmaet mener, at du har brugt Serviceydelserne eller Softwaren i ond tro, har Firmaet ret til at afslutte din konto med Serviceydelsen og alle andre konti, som du måtte have med Firmaet, og Firmaet skal være berettiget til at tilbageholde alle pengene heri. Du frafalder hermed udtrykkeligt alle fremtidige krav mod Firmaet desangående.
 • Du vedkender, at visse spil, som er inkluderet i Serviceydelsen tilbydes dig på en "delt bord basis", som sætter Firmaet i stand til at samle brugere af Serviceydelsen via In House Brands og White Label Brands. Du accepterer, at Firmaet efter eget skøn, kan sætte dig i pulje ved disse delte borde og at Firmaet, i den udstrækning du bryder denne Aftale, har ret til at afskære dig fra at spille både via In House Brands og White Label Brands.
 • Du vedkender og accepterer, at hvis du selv vælger at ekskludere dig fra webstedet, så har du ikke tilladelse til at åbne eller bruge en ny konto på andre af virksomhedens websteder i den periode, du har valgt at være ekskluderet, indtil denne eksklusion er hævet, og den oprindelige konto er genåbnet. I det tilfælde, at du bryder ovennævnte, er vi berettiget til at blokere eventuelle nye konti, du åbner på andre websteder, konfiskere midler, du indbetaler (eller har indbetalt) på disse, og er ikke forpligtet til at tilbagebetale beløb, du har satset eller vundet via sådanne konti.

7. Ulovlig brug af websteder og serviceydelser

 • Illegale midler og ulovlige aktiviteter: Du erklærer, at de midler, som du bruger til at spille for på Sitet, ikke er illegale, og at du ikke vil bruge Serviceydelserne som pengeoverførselssystem på nogen måde. Du vil ikke bruge Serviceydelserne til nogen ulovlige eller svigagtige aktiviteter eller forbudte transaktioner (inklusive hvidvaskning af penge) under lovene i nogen jurisdiktion, som du hører under (især lovene på Gibraltar). Hvis Firmaet har mistanke om, at du er eller har været involveret i svigagtige, ulovlige eller upassende aktiviteter, inklusive, men ikke begrænset til, hvidvaskning af penge, eller på anden vis opfører dig i strid med denne Aftale, kan din adgang til Serviceydelserne straks blive annulleret og/eller din konto spærret. Hvis din konto annulleres eller spærres under sådanne omstændigheder, har Firmaet ingen forpligtelse til at refundere eventuelle midler på din konto til dig. Udover at annullere din adgang til Serviceydelserne og/eller spærre din konto, forbeholder Firmaet sig retten til at udelukke dig fra adgang til andre af Firmaets websteder eller servere eller andre serviceydelser, der tilbydes af Firmaet. Firmaet er forpligtet til at informere de relevante myndigheder, andre onlineserviceudbydere og banker, kreditkortfirmaer, elektroniske betalingsudbydere eller andre økonomiske institutioner (tilsammen "Interesserede tredjeparter") om din identitet og om enhver mistænkelig ulovlig, svigagtig eller upassende aktivitet, og du skal samarbejde fuldt og helt med Firmaet i undersøgelsen af sådanne aktiviteter. Af hensyn til fair play på vores websteder er det forbudt at benytte anerkendte væddemålsteknikker til at omgå husets standardfordel i vores spil. Dette omfatter (men er ikke begrænset til) forsøg på korttælling. Hvis spillet på din konto angiver, at du bruger sådanne væddemålsteknikker, spærrer vi straks kontoen og tilbageholder alle pengene på nævnte konto. 
 • Omgåelser: Vi har udviklet og anvender avanceret navnebeskyttet teknologi med det formål at finde og identificere brugere, som gør brug af Serviceydelserne og Softwaren på svigagtig eller ulovlig vis. Du må ikke bryde ind i, skaffe dig adgang til eller forsøge at bryde ind i eller skaffe dig adgang til eller på anden måde omgå Firmaets sikkerhedssystem. Hvis Firmaet tror, efter eget skøn, at du har overtrådt denne klausul, kan Firmaet straks annullere din adgang til Serviceydelserne og/eller spærre din konto, og Firmaet kan informere Interesserede tredjeparter om din overtrædelse af denne klausul.
 • Softwarehjælpemidler: Du må kke anvende noget softwareprogram eller en robot, som efter vores mening er udstyret med kunstig intelligens ("Softwarehjælpemiddel") i forbindelse med brug af vores services. Vi gennemgår løbende brugen af vores services for at registrere, om der bruges softwarehjælpemidler. Såfremt vi mener, at der har været gjort brug af softwarehjælpemiddel, forbeholder vi os ret til at træffe de nødvendige foranstaltninger efter vores vurdering, herunder øjeblikkelig spærring af vores services til den relevante person, opsige vedkommendes konto og konfiskere alt indestående på kontoen.
 • Bevidst frakobling: Du må ikke bevidst frakoble fra et spil, mens du spiller på Sites. Vi har udviklet og anvender udbyggede metoder, som giver os mulighed for at finde og nøjagtig identificere brugere, som udfører en bevidst frakobling under et spil. Hvis vi, efter Firmaets eget skøn, finder, at du har overtrådt denne klausul, kan Firmaet afbryde din adgang til Serviceydelserne straks og/eller spærre din konto. Hvis din konto annulleres eller spærres under sådanne omstændigheder, har Firmaet ingen forpligtelse til at refundere eventuelle midler på din konto til dig. Udover at annullere din adgang til Serviceydelserne og/eller spærre din konto, forbeholder Firmaet sig retten til at udelukke dig fra adgang til andre af Firmaets websteder eller servere eller andre serviceydelser, der tilbydes af Firmaet.

8. Din konto

 • Din konto er kun til dit eget personlige brug og må ikke bruges til noget professionelt, forretningsrelateret eller kommercielt formål.
 • Vi påtager os intet ansvar for tredjeparters adgang til din konto, og Firmaet kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for noget tab for dig, som er et resultat af en persons misbrug af dit password, eller for nogen uautoriseret adgang til din konto, og alle transaktioner, hvor dit brugernavn og din adgangskode er blevet indtastet rigtigt, vil blive betragtet som gyldige, uanset om du har givet din tilladelse til dem eller ej.
 • Penge, der er indestående på din konto, vil ikke blive tilskrevet renter.
 • Hvis du ikke bruger din konto i en periode på 6 måneder, vil den blive betragtet som en "passiv konto". Denne seksmåneders periode regnes fra den dato, du sidst loggede ind på din konto. På en passiv konto pålægger Firmaet et månedligt administrationsgebyr på10% af kontoens saldo på den dato, hvor den blev passiv. Administrationsgebyret vil blive fratrukket passivkontoen, idet der startes på den sidste dag i den seksmåneders periode, hvori kontoen har været inaktiv og den sidste dag i hver måned herefter, indtil kontoens saldo er lig nul. I tilfælde af, at du logger ind på din konto i løbet af den timåneders periode, i løbet af hvilken administrationsgebyret inddrives, vil Firmaet ophøre med at inddrive administrationsgebyret, men er ikke forpligtet til at tilbagebetale de penge, der allerede er fratrukket kontoen på dette tidspunkt.
 • Firmaet kan på et hvilket som helst tidspunkt fratrække beløb, som du skylder os, fra din konto, hvis der er en positiv saldo. F.eks. i det tilfælde, der følger afgørelsen af en indsats på din konto i relation til din anvendelse af vores serviceydelse til sportsvæddemål er en omgørelse påkrævet, at Firmaet skal være berettiget til at fratrække på din konto ethvert påkrævet pengebeløb.
 • Firmaet kan fra tid til anden implementere en afrundingspolitik i relation til de penge, der er indbetalt af eller udbetalt til medlemmer, hvor valutakonvertering er involveret. Effekten af denne politik skal være, at indbetalinger og udbetalinger i andre valutaer end amerikanske dollar, rundes op eller ned med vekselkursen til eller fra amerikanske dollar. Kun eksempel: hvis en indbetaling på EUR 10 i henhold til valutakursen konverteres af Firmaet til USD 13,61, så vil din konto blive krediteret USD 14,00. Detaljer om afrundingspolitikken, der gælder fra tid til anden, er tilgængelig på det tidspunkt, hvor penge konverteres.
 • Vi forbeholder os retten til at begrænse eller afvise ethvert væddemål eller enhver indsats, der foretages af dig eller via din konto.

9. Betalingsoverførsler og betalingsbedrageri

 • Hver bruger af Serviceydelserne er fuldt og helt ansvarlig for at betale de beløb, der skyldes til Firmaet. Du indvilger i, at du ikke vil foretage eller forsøge at foretage nogen tilbageførsler og/eller benægte eller omstøde enhver betaling, du har foretaget, og at du over for firmaet vil godtgøre eventuelle tilbageførsler, benægtelser eller omstødelser af sådanne betalinger foretaget af dig, samt ethvert tab, som Firmaet måtte lide som en konsekvens heraf. Firmaet kan efter eget skøn ophøre med at tilbyde Serviceydelserne eller tilbageholde betaling til visse brugere eller til brugere, der betaler med visse kreditkort.
 • Vi forbeholder os retten til at kontrollere alle brugeres kreditværdighed via tredjepartsfirmaer på basis af den information, som vi bliver forsynet med ved registreringen.
 • Vi forbeholder os retten til at bruge elektroniske betalingsprocessorer fra tredjepart og/eller finansieringsinstitutioner til at behandle betalinger foretaget af dig og til dig i forbindelse med din brug af Serviceydelserne. Du indvilliger i, at du er bundet af vilkårene og betingelserne for en sådan elektronisk tredjepartsbetalingsprocessor og/eller finansieringsinstitution, hvis de ikke strider mod vilkårene i denne Aftale.
 • I tilfælde af mistænkelig eller svigagtig betaling, inklusive brug af stjålne kreditkort, eller anden svigagtig aktivitet (inklusive enhver tilbageførsel eller anden omstødelse af en betaling) forbeholder vi os retten til at spærre en brugers konto, omstøde enhver udbetaling og generhverve alle gevinster. Vi er forpligtet til at informere alle relevante myndigheder eller enheder (inklusive kreditoplysningsfirmaer) om ethvert betalingsbedrageri eller anden ulovlig aktivitet og kan hyre inkassofirmaer til at inddrive betalinger. Dog kan Firmaet under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for uautoriseret brug af kreditkort, uanset om kreditkortene har været meldt stjålet eller ej.
  Vores forventning er, at vores medlemmer indbetaler for aktivt at spille med deres midler. På de konti, hvor dette ikke ser ud til at være tilfældet, forbeholder vi os ret til at indføre et spillebeløb på de indbetalte midler, før der kan hæves på den pågældende konto. Dette spillebeløb vil være en multiplikation af de samlede indbetalte midler, som vi vil specificere, afhængigt af sagen (f.eks. 1 x det indbetalte beløb). Vi forbeholder os ret til at kræve, at væddemål udføres på specifikke spil, og at ekskludere visse lavrisiko væddemål eller spiltyper efter vores skøn.
 • Alle betalinger, der går ind på din konto, skal ske fra en enkelt betalingskilde, såsom et kreditkort eller betalingskort, hvorpå du er nævnt som kontoindehaver.

10. Bonusser

 • Alle kampagner, bonusser eller specialtilbud er genstand for kampagnespecifikke vilkår og betingelser, og alle ekstra bonusser, der krediteres din konto, skal bruges i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser. Vi forbeholder os retten til at trække en kampagne eller bonus eller et specialtilbud tilbage på et hvilket som helst tidspunkt.
 • Hvis Firmaet mener, at en bruger af Serviceydelsen misbruger eller forsøger at misbruge en bonus eller en anden kampagne, eller at en bruger sandsynligvis via misbrug eller manglende god tro vil kunne drage nytte af en spillepolitik, som Firmaet har indført, kan Firmaet efter eget skøn fra enhver bruger nægte, tilbageholde eller tilbageføre enhver bonus eller kampagne eller omstøde enhver politik i henhold til den pågældende bruger, enten midlertidigt eller permanent, eller annullere brugerens adgang til Serviceydelser og/eller lukke brugerens konto.
 • Alle brugere af tjenesterne er kun berettiget til én velkomstbonus. Medlemmer, der foretager deres første indbetaling til virksomheden eller til en af dennes white label-partnere, og som har eller tidligere har haft en konto på et af webstederne, der er ejet eller betjenes af virksomheden, herunder både In-House Brands og White Label Brands, er ikke berettiget til en ekstra velkomstbonus, medmindre virksomheden efter eget skøn bestemmer det anderledes.
 • I tilfælde af at virksomheden efter eget skøn vurderer, at du har opnået uretfærdig fordel i forbindelse med virksomhedens velkomstbonusser eller har udført andre handlinger i ond tro i relation til en bonusreklame tilbudt på et af de websteder, som virksomheden ejer eller betjener, har virksomheden ret til at blokere eller lukke dine konti i virksomheden og i sådanne tilfælde, er virksomheden ikke forpligtet til at returnere eventuelle beløb på dine konti udover dine indbetalingsbeløb.
 • Hvis vi får mistanke om, at en konto eller en gruppe af konti kører i system – hvis der f.eks. anvendes specifikke indsatsteknikker eller gruppesatsninger – har vi ret til at blokere eller lukke alle konti, og i sådanne tilfælde er firmaet ikke forpligtet til at refundere eventuelt indestående på din konto udover dine oprindelige indbetalingsbeløb, hvis beløbet er der.
 • Du kan anmode om at få en bonus fjernet fra din konto, men vær opmærksom på, at fjernelsen også gælder evt. gevinster, der er udledt af denne bonus.
 • Vær opmærksom på, at "Bekræft dit id"-bonussen er udfærdiget efter firmaets eget skøn og derfor muligvis ikke er tilgængelig for alle medlemmer, der verificerer deres identitet hos os. Vi forbeholder os retten til når som helst at fjerne dette bonustilbud. Visse kriterier vil komme i betragtning, når det bestemmes, hvilke medlemmer der vil modtage verifikationsbonussen, som f.eks. registreringsland, indbetalingsbeløb, indbetalingstype og andre oplysninger for kontoen. Kontakt Operations@cassava.net, hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette specifikke bonustilbud og din kontos berettigelse dertil.

11. Firmaets forpligtelser

 • Firmaet har ingen forpligtelse til at kontrollere, om en bruger anvender Serviceydelserne i overensstemmelse med denne Aftale eller Husreglerne, som opdateres fra tid til anden.
 • Firmaet er under ingen omstændigheder forpligtet til at undersøge eller behandle klager, som en spiller retter mod en anden spiller, der bruger Serviceydelserne, eller til at foretage sig noget andet i denne forbindelse, eller foretage sig noget over for en spiller af nogen årsag, inklusive, men ikke begrænset til, overtrædelse af vilkårene i denne Aftale. Firmaet kan efter eget skøn beslutte at tage affære over for enhver person, som det har mistænkt for at deltage i ulovlig opførsel eller anden overtrædelse af vilkårene i denne Aftale, men er ikke forpligtet til at gøre dette.
 • Firmaet har ingen forpligtelse til at bibeholde kontonavne eller adgangskoder. Hvis du forlægger, glemmer eller mister dit kontonavn eller den adgangskode af årsager, som ikke er Firmaets fejl, er Firmaet ikke ansvarligt.
 • Firmaet skal håndtere alle personlige oplysninger, du har givet, strengt i overensstemmelse med Fortrolighedspolitikken.

12. INGEN GARANTI

 • SERVICEYDELSERNE OG SOFTWAREN TILBYDES "SOM BESET". FIRMAET GIVER INGEN GARANTIER ELLER GØR INDSIGELSER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE (HVERKEN VED LOV, STATUT ELLER ANDET), INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, INDIREKTE GARANTIER OG BETINGELSER VEDRØRENDE SERVICEYDELSENS ELLER SOFTWARENS SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHED TIL ET SPECIFIKT FORMÅL, FULDKOMMENHED ELLER NØJAGTIGHED ELLER OVERTRÆDELSE AF GÆLDENDE LOVE OG FORSKRIFTER. DU BÆRER HELE RISIKOEN MED HENSYN TIL SOFTWARENS ANVENDELSE, KVALITET OG YDELSE.
 • VI GIVER INGEN GARANTI FOR, AT SOFTWAREN ELLER SERVICEYDELSERNE LEVER OP TIL DINE KRAV, IKKE AFBRYDES, ER PRÆCIS, SIKKER ELLER FEJLFRI, AT DEFEKTER VIL BLIVE RETTET ELLER AT SOFTWAREN ELLER SERVEREN, DER GØR DEN TILGÆNGELIG, ER FRI FOR VIRUSSER ELLER FEJL ELLER GENGIVER MATERIALETS FULDE FUNKTIONALITET, NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED, ELLER FOR RESULTATER ELLER NØJAGTIGHEDEN AF ENHVER FORM FOR INFORMATION, SOM DU MODTAGER VIA SERVICEYDELSERNE.
 • I TILFÆLDE AF SYSTEM- ELLER KOMMUNIKATIONSFEJL, FEJL ELLER VIRUSSER I FORBINDELSE MED KONTOOPGØRELSEN ELLER ANDRE ELEMENTER AF SERVICEYDELSERNE, ELLER SOM MEDFØRER, AT DU MISTER DATA, ELLER ANDRE SKADER PÅ DIT COMPUTERUDSTYR ELLER DIN SOFTWARE, ER FIRMAET PÅ INGEN MÅDE ANSVARLIG OVER FOR DIG, OG FIRMAET FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL AT ANNULLERE ALLE PÅGÆLDENDE SPIL OG TAGE ANDRE FORHOLDSREGLER FOR AT RETTE SÅDANNE FEJL, DOG ER VI IKKE FORPLIGTET TIL AT SØRGE FOR SIKKERHEDSNETVÆRK OG/ELLER -SYSTEMER ELLER TILSVARENDE SERVICEYDELSER.
 • FIRMAET ER IKKE ANSVARLIGT FOR HÆNDELSER ELLER FORSØMMELSER, DER FORETAGES AF DIN INTERNETUDBYDER ELLER ANDEN TREDJEPART, SOM DU HAR KONTRAKT MED, MED HENBLIK PÅ AT FÅ ADGANG TIL SERVEREN FOR WEBSTEDET.

13. Ansvarsbegrænsning

 • Du er enig i, at du frit kan vælge, om du vil bruge Serviceydelserne, og at du gør dette efter eget valg, eget skøn og på egen risiko.
 • Firmaet er ikke ansvarligt over for dig eller nogen tredjepart i forhold til kontrakt, erstatningsret, uagtsomhed eller andet, for nogen form for tab eller skader, der måtte opstå på baggrund af eller på nogen måde være forbundet med din eller tredjeparts brug af Softwaren eller Serviceydelserne, hvad enten det er direkte eller indirekte, inklusive, men ikke begrænset til, skader som følge af tab af forretning, tab af profit (inklusive tab af eller manglende modtagelse af forventede gevinster), forretningsafbrydelser, tab af forretningsinformation eller andre penge- eller driftstab (heller ikke selv om du har informeret os om muligheden for sådanne tab eller skader).
 • Firmaet er ikke ansvarligt i forhold til kontrakt, erstatningsret, uagtsomhed eller andet, for nogen form for tab eller skader, der måtte opstå på baggrund af eller på nogen måde være forbundet med din brug af et link på Webstederne. Firmaet er ikke ansvarlig for indholdet på noget websted, det er linket til fra Webstederne eller via Serviceydelserne.
 • Du bekræfter, at Firmaet ikke er ansvarligt over for dig eller tredjepart af nogen form for ændring ved, afbrydelse eller ophør af Softwaren eller Serviceydelserne.
 • Intet i denne Aftale kan frigøre Firmaet for ansvar for bedrageri, død eller personskader, som er opstået på grund af forsømmelser fra Firmaets side.
 • Du indvilger i, at følgende gælder, hvis Softwaren eller Serviceydelserne ikke fungerer rigtigt som et resultat af, men ikke begrænset til, en forsinkelse eller afbrydelse under drift eller overførsel, tab eller ødelæggelse af data eller kommunikations- eller linjefejl, en persons misbrug af Webstederne eller deres indhold eller en hvilken som helst fejl eller udeladelse i indhold eller andre faktorer, som er uden for vores kontrol:

  a. Firmaet er ikke ansvarligt for noget tab, inklusive tab af gevinster, som dette kan medføre, og

  b. hvis sådanne fejl resulterer i en øget gevinst, som skyldes eller bliver betalt til dig, er du ikke berettiget til denne øgede gevinst. Du skal straks informere Firmaet om fejlen og tilbagebetale enhver gevinst, som fejlagtigt er indbetalt på din konto, til Firmaet (iflg. Firmaets vejledning), ellers kan Firmaet efter eget skøn trække et beløb, der svarer til en sådan gevinst, fra din konto eller modregne beløbet i et eventuelt beløb, som Firmaet skylder dig.

14. Brud på disse vilkår og betingelser

 • Du indvilger i straks og på forlangende at holde Firmaet, dets white label-partnere og andre relevante firmaer og deres respektive direktører, funktionærer og ansatte skadesløse fra og imod alle klager, erstatningspligtige krav, skader, tab, omkostninger og udgifter, inklusive retslige gebyrer og alle andre omkostninger, uanset hvad der har medført dem, som er opstået på baggrund af:

a. brud på denne Aftale fra din side;
b. din overtrædelse af lov eller tredjeparts rettigheder;
c. din brug af Serviceydelserne eller Softwaren eller en anden persons brug af samme, hvis personen har fået adgang til Serviceydelserne eller Softwaren med din brugeridentifikation, med eller uden din tilladelse, eller
d. accept af enhver form for gevinst.

 • I tillæg til alle andre tilgængelige retsmidler, som vi har til rådighed, hvis du bryder nogle af disse vilkår og betingelser i denne Aftale, eller hvis vi har rimelig grund til at mistænke dig for at have brudt vilkårene og betingelserne i denne Aftale, kan dine gevinster blive konfiskeret efter Firmaets skøn, og Firmaet kan tilbageholde enhver positiv saldo, der på det pågældende tidspunkt er på din konto, på grundlag af erstatninger eller andre beløb, som du skylder Firmaet, mens undersøgelsen og/eller afslutningen af en eventuel retssag foregår. Hvis denne Aftale ikke overholdes, kan dette også medføre diskvalificering, lukning af kontoen og/eller, at der anlægges sag mod dig.

15. Tvister

 • Du accepterer og indvilger i, at en tilfældighedsgenerator vil afgøre de vilkårligt generede begivenheder påkrævet i forbindelse med Serviceydelserne, og at hvor resultatet, der vises i Softwaren (som installeret og betjent af din hardware) ikke stemmer overens med resultatet, der vises i vores server, skal resultatet, der vises i vores server have forrang. Du forstår og indvilger i, at Firmaet (uden forulempelse af dine andre rettigheder eller retsmidler) vil være den endelige autoritet til at afgøre vilkårene for din brug af Serviceydelserne, og du har ingen rettighed til drage Firmaets beslutninger i tvivl i sådanne sager.
 • Ingen krav eller tvister vil blive taget i betragtning mere end syv dage efter datoen for den oprindelige transaktion og alle krav eller tvister skal rejses hos kundeserviceafdelingen support@888.com eller via den support-e-mail, der er relevant for et White Label brand.

16. Varighed og annullering

 • Denne Aftale træder i kraft, så snart du afslutter registreringsprocessen med Firmaet, og forbliver i kraft, medmindre og indtil den afsluttes i henhold til vilkårene.
 • Vi kan annullere denne Aftale og din konto (inklusive dit brugernavn og din adgangskode) øjeblikkeligt og uden varsel:

  a. hvis vi uanset grund beslutter os for at ophøre med at tilbyde Serviceydelserne generelt eller specifikt for dig;
  b. hvis vi mener, at du har brudt nogle af betingelserne i denne Aftale;
  c. hvis din brug af Serviceydelserne har været upassende på nogen måde eller er et brud på ånden i denne Aftale;
  d. Hvis kontoen er på nogen måde er tilknyttet en eksisterende konto, der er afsluttet. Hvis din konto er tilknyttet eller relateret til allerede blokerede konti, er vi muligvis nødsaget til at lukke din konto, uanset forholdets karakter og registreringsoplysningerne for de nævnte konti.
  e. af en hvilken som helst anden grund, som vi finder passende. Medmindre andet er angivet heri, vil enhver saldo på din konto blive returneret til dig ved annullering af denne Aftale inden for en rimelig tidsperiode efter din anmodning, under hensyntagen til vores ret til at fratrække et eventuelt beløb, som du måtte skylde os.

 • >Du kan altid annullere Aftalen og din konto (inklusive dit brugernavn og dit password) ved at sende en e-mail til support@888.com eller via support-e-mailen, der gælder på et White Label Brand, idet annulleringen vil træde i kraft, når Firmaet annullerer din konto (inklusive dit brugernavn og din adgangskode), hvilket vil ske inden for 7 kalenderdage efter at Firmaet har modtaget din e-mail på vores servere på Gibraltar, forudsat at du vil forblive ansvarlig for enhver aktivitet på din konto i perioden fra du har sendt os en e-mail og til vores annullering af din konto.
 • Ved annullering af denne Aftale skal du:

  a. standse din brug af Softwaren og Serviceydelserne;
  b. betale alle forfaldne beløb, som du skylder Firmaet; og
  c. fjerne og permanent slette Softwaren fra dit computerudstyr og destruere al relateret dokumentation i din besiddelse, varetægt, magt eller under din kontrol.

 • Retten til at annullere denne Aftale, som er givet med denne klausul, vil ikke forringe nogen af parternes rettigheder med hensyn til den pågældende misligholdelse (hvis der er tale om en sådan) eller nogen anden misligholdelse.
 • >Efter annulleringen af denne Aftale uanset årsag har ingen af parterne yderligere forpligtelser over for den anden part i henhold til denne Aftale, bortset fra de forpligtelser, der ellers er angivet i denne Aftale, og med forbehold for andre rettigheder eller forpligtelser, som er akkumuleret før annulleringen.
 • Ved afslutning af denne Aftale, som følge af dit brud på denne Aftale (inklusive Yderligere regler), har Firmaet ingen forpligtelse til at refundere dig nogen midler, som måtte være på din konto, og du vil ikke have noget krav mod Firmaet i denne forbindelse.
 • Hvis du har valgt selvudelukkelse, vil din konto blive spærret i alle virksomhedens varemærker. Men, hvis du vælger en midlertidig "Tag en pause-periode, vil kun din konto, der vedrører virksomhedens varemærke, blive lukket. Det er din pligt at overholde denne begrænsning, så længe den angivne periode varer. Hvis du åbner nye konti fra nogen af de mærker, der drives under virksomhedens paraply, mens du er i en periode med selvudelukkelse eller en "Tag en pause"-periode, vil vi lukke alle konti, så snart det opdages. Vi er ikke forpligtet til at refundere dine indbetalinger eller midler fra den konto, du åbnede, mens selvudelukkelsen fandt sted.
 • Hvis du tidligere har haft problemer med spilleafhængighed, økonomi eller andre problemer, der er nævnt i vores "Ansvarlig spil"-procedure, er det dit ansvar at afholde dig fra at åbne nye konti, mens problemet eksisterer. Hvis du f.eks. tidligere har været blokeret pga. spilleafhængighed hos et mærke, der hører ind under firmaet, så er det din forpligtelse at afholde dig fra at åbne nye konti hos de andre mærker, der drives af firmaet. Hvis du åbner nye konti, lukkes de, så snart det opdages. Vi er ikke forpligtet til at tilbagebetale nogle af dine indbetalinger eller midler fra den konto, du har åbnet, mens problemet eksisterer.

17. Generelt

 • Hvis nogen del af denne Aftale anses for at være ulovlig, ugyldig eller af en hvilken som helst årsag ikke kan håndhæves, skal den pågældende bestemmelse udskilles fra resten af denne Aftale, uden at gyldigheden og håndhævelsen af resten af bestemmelserne i denne Aftale berøres. I sådanne tilfælde skal den del, som anses for ugyldig eller som ikke kan håndhæves, fortolkes på en sådan måde i henhold til gældende lov, at den afspejler parternes oprindelige hensigt så godt som muligt.
 • Hvis vi afstår fra en af betingelserne i denne Aftale, skal dette ikke udlægges som en afståelse fra forudgående eller efterfølgende brud på betingelserne i denne Aftale.
 • Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, vil intet i denne Aftale skabe eller overdrage rettigheder eller andre fordele til/for tredjepart.
 • Intet i denne Aftale skal udlægges, som om der oprettes agentur, partnerskab, forvaltningsaftale, fondsforhold eller anden form for fællesforetagende mellem dig og os.
 • Denne Aftale udgør hele aftalen mellem Firmaet og dig i relation til din brug af Softwaren og Serviceydelserne og erstatter enhver og alle foregående aftaler mellem Firmaet og dig i relation til denne. Du bekræfter, at du ved indvilgelsen i denne Aftale ikke har støttet dig til nogen fremstilling, medmindre samme udtrykkeligt er en del af denne Aftale med Firmaet.
 • Selskabet forbeholder sig retten til helt eller delvist at overføre, overdrage, viderelicensere eller give tilsagn til denne Aftale uden din tilladelse: (i) til ethvert selskab inden for den samme gruppe af selskaber som selskabet; eller (ii) i tilfælde af en fusion, salg af aktiver eller anden tilsvarende virksomhedstransaktion, som selskabet kan være involveret i.
 • Du må ikke overføre, overdrage, viderelicensere eller på nogen måde pantsætte nogen af dine rettigheder eller forpligtelser under denne Aftale.
 • I denne Aftale betyder "du" eller "din" eller "spiller" eller "bruger" en person, som anvender Serviceydelserne eller Softwaren under denne Aftale. Medmindre andet er angivet, referer "vi", "os" eller "vores" kollektivt til Firmaet og dets datterselskaber, søsterselskaber, direktører, funktionærer, medarbejdere, agenter og leverandører.
 • Intet i denne Aftale skal udlægges, som om du garanteres nogen form for sikkerhedsret over Firmaets aktiver og, for at undgå al tvivl, inklusive beløb stående til rådighed på din konto.

18. Spilleforskrifter på Gibraltar

Firmaet er reguleret i henhold til Gibraltars love og forskrifter for interaktivt spil. Du anerkender, at Firmaet kan være tvunget til at afsløre visse oplysninger om dig og din konto til myndighederne på Gibraltar i overensstemmelse med sådanne love og forskrifter.

19. Chatfunktion

Som en del af din brug af den Serviceydelse, som Firmaet kan give dig, er en chat-funktion, som du kan bruge til at kommunikere med andre brugere af Serviceydelsen. Firmaet forbeholder sig retten til at gennemgå chatfunktionen og registrere alle meddelelser, der foretages via denne funktion. Din brug af chatfunktionen er underlagt følgende regler:

 

 • Brugere må ikke komme med nogen udtalelser, som har seksuelle undertoner, eller som er meget anstødelige, herunder bigotteri, racisme, had eller blasfemi.
 • Du må ikke komme med udtalelser, der er fornærmende, ærekrænkende eller chikanerende eller ydmygende over for andre brugere af Serviceydelsen.
 • Brugere må ikke komme med udtalelser, der reklamerer for eller fremmer eller på anden måde har relation til andre onlineaktiviteter.
 • Du må ikke komme med udtalelser om Firmaet eller Webstederne eller andre internetwebsteder, der er knyttet til Firmaet, som er falske og/eller ondskabsfulde og/eller til skade for Firmaet.
 • Vi er fuldt ud klar over, at engelsk ikke er modersmålet for mange af vores spillere på verdensplan. Imidlertid, på dette aktuelle tidspunkt, gør vores politik opmærksom på, at dette er det eneste sprog, der er tilladt i vores chatprogram. 
 • I tilfælde af at du bryder enhver af ovenstående regler i relation til chatfunktionen, har Firmaet har ret til at fjerne dine chat-rettigheder eller endog midlertidigt eller permanent lukke din konto. Ved en sådan annullering vil Firmaet refundere et eventuelt resterende beløb på din konto efter fratrækning af et (eventuelt) skyldigt beløb til Firmaet på det pågældende tidspunkt.

BEMÆRK VENLIGST: Når du bruger chatfunktionen, kan alle personligt identificerbare oplysninger, som du sender, læses, indsamles eller bruges af andre brugere af den samme chatfunktion, og de kan bruges af tredjeparter til at sende uopfordrede meddelelser. Firmaet er ikke og kan ikke gøres ansvarlig for personlige, identificerbare oplysninger, som du vælger at sende via chatfunktionen.

20. Afdelingen for kundeservice og specielle begivenheder

 • For at kvalitetssikre vores serviceydelse vil opkald foretaget af dig til afdelingen for kundeservice muligvis blive optaget.
 • Du giver hermed dit udtrykkelige samtykke til, at Firmaet kan bruge de kontaktoplysninger, som du leverede ved din registrering, til lejlighedsvis at kontakte dig direkte i relation til din brug af Serviceydelserne og alle andre produkter eller serviceydelser, som Firmaet, dets partnere eller datterselskaber udbyder fra tid til anden.
 • Firmaet tolererer ikke nogen form for misbrug fra brugerne af Serviceydelsen overfor Firmaets medarbejdere. I tilfælde af at Firmaet efter eget skøn vurderer at din adfærd, via telefon, live chat, e-mail eller på anden måde er misbrug eller nedværdigende overfor nogen af Firmaets medarbejdere, har Firmaet ret til at blokere eller lukke din konto hos Firmaet og under sådanne omstændigheder, har Firmaet ingen forpligtelse til at refundere eventuelle midler på din konto.
 • Firmaet kan fra tid til anden tilbyde dig specielle kampagner. Disse kampagner får du besked om på forskellige måder, inklusive men ikke begrænset til (i) e-mail, (ii) telefon, (iii) SMS og (iv) ekstra åbning af vinduer i Softwaren. Kampagnen starter kl. 00.00 og slutter kl. 23.59 GMT på bestemte datoer, medmindre andet er angivet i kampagnens Vilkår & betingelser.
 • Vi giver dig en mulighed for at melde fra i relation til forskellige typer kommunikation fra Firmaet, og hvis du ønsker at melde fra i relation til kommunikation, skal Firmaet respektere dine ønsker i denne henseende.

21. Vekselkurser

 • Hermed skal du vide og acceptere, at jackpot og andre reklamebeløb kan blive vist på Webstedet i én valuta, men rent faktisk blive betalt i en anden valuta. Alle valutakonverteringer, der er foretaget af Firmaet for at give dig mulighed for at indbetale og få udbetalt penge fra din konto, skal udføres af Firmaet til en vekselkurs, som kan sammenlignes med daglige kommercielle kurser, der tilbydes af banker og kreditkortfirmaer.

22. Afinstallation- og genvejstilføjelser

Hvis du anvender softwarens download-form og vil have denne afinstalleret, kan du gøre det via Tilføj/fjern programmer på din computer.

Bemærk, at ved installation af softwaren skal følgende genveje føjes til din computerens skrivebord:

 • Hurtig start-genvej
 • Skrivebords-ikon
 • Client-link fra menuen Start.
 • Brand-mappe med client- og afinstallations-link fra indstillingen Programmer på menuen Start.
 • Client-link fra indstillingen Spil på menuen Start.

Hvis du vælger at afinstallere softwaren, vil der være visse registreringsnøgler tilbage på din computer for at opretholde ansvarlige spilleregler, overvåge forsøg på bedrageri og opfylde krav fra Gibraltar Regulatory Authority (GRA).


23. Minimum hardwarekrav

Hvis slutbrugerne skal gøre brug af tjenesterne, skal der enten installeres et C++-program på deres computere (til downloadversionen) eller bruges onlineversionen af tjenesten (ingen download).

De anbefalede minimumspecifikationer for downloadversionen er:

 • Windows-operativsystem, XP eller nyere
 • 64 MB RAM eller højere (anbefales)
 • Alle slutbrugere skal have Adobe Flash Player (10.3 og nyere) installeret.
  Hvis den installerede Adobe Flash Player-version ikke er kompatibel med de ovenstående krav, bliver slutbrugerne bedt om at downloade og installere den krævede version.

Minimumskrav for Mac-platformklient:

 • Styresystemversion: Mac OS X 10.6.8
 • CPU: 2.4 GHz Intel Core 2 Duo
 • Hukommelse: 4GB DDR2 667 MHz

Ikke-downloadklienten understøttes af følgende browsere:

 • IE6 og nyere, Firefox 3 og nyere, Safari 4 og nyere, Chrome 4 og nyere
 • Alle brugere skal have Adobe Flash-browser-plug-in (10 og over) installeret

24. Flere valutaer i kasino

Hvis du har valgt at have din spillekontos valuta i GBP eller EUR, anbefales det på det kraftigste, at du opgraderer alle versioner af vores kasino, som du muligvis har installeret til den nyeste version, hvilket giver fuld funktionalitet vedr. flere valutaer. Hvis du vælger at angive en gammel version af kasinoet, der endnu ikke er blevet opgraderet, vil der være forskellige unøjagtigheder i visningen, som vi ikke tager ansvaret for. Spilhistorikken for spillede omgange i din registrerede valuta vises f.eks. med det forkerte valutasymbol, og den korrekte historik kan kun vises i den nye kasinoversion.

25. Gældende lov

Denne Aftale og forholdet mellem parterne styres af og fortolkes i henhold til lovene på Gibraltar, og du anerkender uigenkaldeligt, til gavn for Firmaet, at det udelukkende er retten på Gibraltar, der har kompetence til at afklare eventuelle uoverensstemmelser (inklusive krav på modregninger og modkrav), som måtte opstå i forbindelse med denne Aftales oprettelse, gyldighed, ikrafttræden, fortolkning eller opfyldelse eller de lovlige forhold, som denne Aftale har skabt, eller som på anden måde er opstået i forbindelse med denne Aftale.


26. Sproglige uoverensstemmelser

Denne Aftale er udarbejdet på engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem en oversat version af denne Aftale og den engelske version, vil den engelske version være gældende.

 

27. Bestemmelser i relation til specifikke spil

 

Jackpotgevinster

Du accepterer herved, at i tilfælde af, at du vinder en jackpot på USD 20.000 eller mere (i en tilsvarende anden valuta) i forbindelse med kasinospilleautomatspil, videospilleautomater, videopoker eller andet jackpot-spil eller -automat, vil du tildele Firmaet en uigenkaldelig, eksklusiv og bestandig verdensomspændende rettighed og licens til at bruge dit navn, billede og lignende i et hvilket som helst medie i relation til markedsføring og reklame for Firmaet og Sitet, og du vil samarbejde fuldt og helt med Firmaets repræsentanter i sådan henseende.

Jackpot præmier kan tildeles vinderne i op til 24 månedlige udbetalinger, hvis dette er Firmaets beslutning og efter dennes eget skøn.


Live Casino

Du accepterer hermed, at du for at spille i vores Live kasino, skal leve op til følgende hardware-, software- og forbindelseskrav:

Hardware: 2.5 GHz Intel Pentium III eller 100 % kompatibel

1 GB RAM

Tastatur, mus

Software: Microsoft Windows 2000/ XP eller Vista

SVGA-grafikkort med en opløsning på 800 x 600 eller mere

Internet Explorer 6.0, Mozilla 2, Chrome 1/0/0154, Safari 3.0 eller nyere

Adobe Flash Player 9

Forbindelse: 256 kbps

Du accepterer hermed, at virksomheden, i tilfælde af at Live kasino afbrydes på grund af utilstrækkelig hardware, software og/eller forbindelseskonfigurationer fra spillerens side, ikke er forpligtet til at tilbagebetale denne spiller, og virksomheden er ikke ansvarlig for tab, herunder tab af gevinster, der kan opstå.Poker

Du anerkender herved, at alle indsatser, som du placerer i relation til multi-spiller pokerspil, er indsatser placeret sammen med andre og ikke indsatser placeret med eller mod Firmaet. Firmaet påtager sig ingen risici for indsatser, der foretages mellem dig og andre brugere af Serviceydelsen. Firmaet foretager eller accepterer under ingen omstændigheder egne indsatser.

Du er indforstået med og accepterer, at alle vores multispiller pokerspil er offentlige og derfor kan ses og udgives af andre spillere, enten mens spillet er i gang eller efterfølgende.

Vi leverer multi-spiller pokerspil med det formål at give brugerne en platform til fælles pokerspil og indsatser ved hjælp af Softwaren. Denne serviceydelse taget i betragtning opkræver vi enten:

a. en provision (kendt som spillegebyr), der beregnes i henhold til Husreglerne; eller
b. en procentdel af "buy-in"-gebyret i turneringerne.

Aftalt spil: Aftalt spil opstår, når to eller flere spillere ved et pokerbord forsøger at opnå en unfair fordel ved at dele viden omkring deres kort eller andre informationer. Enhver spiller, som snyder eller forsøger at lave aftalt spil med en anden spiller under brug af Serviceydelsen, kan permanent blive udelukket fra brug af Serviceydelsen eller Softwaren eller andre relaterede serviceydelser fra Firmaet, og dennes konto vil straks blive lukket, og Firmaet har ret til at tilbageholde alle pengene på en sådan spillers konto. Vi har udviklet og anvender vores egen avancerede teknologi med det formål at finde og identificere spillere, som foretager aftalt spil. Hvis firmaet bliver informeret om mistænkelig opførsel, kan det, efter eget skøn, annullere mistænkelige spilleres adgang til serviceydelsen og/eller lukke deres konti. Ingen spiller har ret til at kræve, at firmaet foretager sig yderligere mod spillere, der er mistænkt for aftalt spil, snyd eller anden form for bedrageri.

Chip-Dumping: Chip-Dumping opstår, når en spiller bevidst taber en hånd for bevidst at overføre sine jetoner til en anden spiller. Enhver spiller, som chip-dumper eller forsøger at lave chip-dumping under brug af Serviceydelsen, kan permanent blive udelukket fra brug af Serviceydelsen eller Softwaren eller andre relaterede serviceydelser fra Firmaet, og dennes konto vil straks blive lukket. Hvis firmaet bliver informeret om formodet chipdumping, kan det, efter eget skøn, annullere mistænkelige spilleres adgang til serviceydelsen og/eller blokere deres konti og penge. I så tilfælde er Firmaet ikke på nogen måde forpligtet til at refundere den pågældende spiller nogen som helst af de penge, der måtte stå på kontoen.

Hvis vi har grund til at formode, at en konto eller en gruppe af konti kører systematisk, f.eks. ved benyttelse af specifikke teknikker eller ved at spille som en gruppe, er firmaet berettiget til at blokere eller lukke alle konti, og under sådanne omstændigheder er firmaet på ingen måde forpligtet til at refundere de midler, der måtte være på kontoen, ud over de oprindelige indbetalingsbeløb, hvis disse beløb fortsat findes.

Pladshjælp: Uden fravigelse fra brug, der ikke tillades, af softwarehjælpemidler må du ikke bruge noget softwareprogram eller eksternt hjælpemiddel, som efter vores mening gør dig i stand til at finde en plads ved pokerbordet eller automatisk placere dig ved et pokerbord ("pladshjælp"). Vi gennemgår løbende brugen af vores services for at registrere, om der anvendes pladshjælp og såfremt vi mener, at det er sket, forbeholder vi os ret til at træffe de nødvendige foranstaltninger efter vores vurdering, herunder øjeblikkelig spærring af vores services til den relevante person, opsige vedkommendes konto og konfiskere alle indestående på kontoen.

Misbrug af "Sid over": Funktionen “Sid over” er kun til at tage en kort pause mellem længere spilperioder. Den er ikke beregnet til at blive brugt, når der ikke spilles ved bordet eller for at vente på at spillere tager plads eller forlader bordet. Vi forbeholder os ret til efter eget skøn at reagere på spillere, som "sidder over" i længere tid. Spillere, som flere gange misbruger "Sid over", kan blive spærret fra at deltage i vores pokerspil enten midlertidigt eller på ubestemt tid.

Betalingstvister: Enhver bruger af Serviceydelsen har det fulde ansvar for betaling af alle beløb, som brugeren skylder andre brugere af Serviceydelsen og/eller Firmaet. Ethvert krav, som en bruger af Serviceydelsen måtte have vedrørende betaling af gevinster, når en anden bruger af Serviceydelsen taber et væddemål, er mod denne anden bruger og ikke Firmaet. Firmaet er på ingen måde forpligtet til at betale dig, hvis en vilkårlig bruger af Serviceydelsen af en eller anden grund ikke betaler, eller til at foretage sig noget over for sådanne brugere. Alle tvister, der opstår mellem brugere af Serviceydelsen, inklusive de, der har relation til betalingsbedrageri, er ikke Firmaets ansvar.

Hvis din konto på nogen måde er involveret i pokerbedrag, f.eks. via Chip-Dumping, aftalt spil eller modtagelse af svigagtige pengeoverførsler, lukkes kontoen, og vi er ikke forpligtet til at tilbagebetale dig midler fra kontoen. Dette er uanset, om det kan bevises, at din konto tilsigtet modtager midler fra en svigagtig bruger eller ej.

I forbindelse med en efterforskning af pokerbedrag er vi ikke forpligtet til at acceptere forklaringer af nogen art for modtagelsen af svigagtige midler. Hvis din konto efter en sådan efterforskning åbnes igen, kan vi vælge at fjerne de svigagtige midler fra din spillekonto.

Pengeoverførsler – hvis du vælger at sende en pengeoverførsel til en konto, accepterer du, at denne overførsel er uigenkaldelig. Når beløbet og modtagerens brugernavn er blevet godkendt, er denne overførsel uigenkaldelig, og vi er ikke ansvarlig for eventuelt tab forårsaget af, at medlemmet har overført midler til den forkerte konto.

Hvis din konto modtager midler via pengeoverførsel fra konti, der har sikkerhedsproblemer, forbeholder vi os ret til at blokere din konto og tilbageholde pengene, indtil sådanne sikkerhedsproblemer er løst på alle konti – herunder dem du modtog pengeoverførsler fra.

Ingen spiller har ret til at kræve, at firmaet foretager sig yderligere mod spillere, der er mistænkt for aftalt spil, snyd eller anden form for bedrageri. Firmaet udleverer ikke oplysninger angående undersøgelser og et eventuelt efterfølgende udfald. Du er fuldstændig klar over, at der er en risiko for at tabe penge, når du spiller ved hjælp af disse serviceydelser, og at du har det fulde ansvar for et sådant eventuelt tab. Du accepterer, at din brug af serviceydelserne er dit eget valg, efter eget skøn og for egen risiko. I forbindelse med dine tab har du ingen krav mod firmaet og dets tilknyttede partnere eller andre white label-partnere eller deres respektive direktører, funktionærer eller ansatte.Online-poker

For at kunne spille ved online-pokers videoborde skal du have et videokamera tilsluttet din computer.

Spillere, der sidder over i et online-pokerspil vil blive fjernet fra videobordet for at gøre plads til andre spillere på ventelisten (hvis en sådan venteliste ikke er tom).

Vi forbeholder os ret til at begrænse antallet af spillere, "der ser på" online-pokers videoborde og ændre dette antal fra tid til anden efter vores eget skøn.

Din brug af online-pokers videoborde er underlagt følgende regler:

 • Du må ikke komme med udtalelser eller på anden måde opføre dig således, at det har seksuelle undertoner, eller som er meget anstødelige, herunder intolerance, racisme, had eller blasfemi rundt om bordet.
 • Du må ikke komme med udtalelser eller på anden måde opføre dig således, at det er fornærmende, ærekrænkende eller chikanerende eller udmygende over for andre spillere ved bordet.
 • Du må ikke komme med udtalelser eller på anden måde forsøge at udnytte spillet med henblik på reklame eller fremme kommercielle eller private interesser.

I tilfælde af, at du bryder enhver af ovenstående regler i relation til misligholdelse ved online-pokers videoborde, har Firmaet ret til at fjerne dig fra pokerrummet eller træffe alle andre foranstaltninger, der skønnes nødvendige, herunder enten midlertidig afbrydelse eller permanent annullering af din konto.

Derudover har virksomheden ret til at nægte deltagere præmier i kampagner, der er relateret til pokervideoborde, hvis det menes at disse har brudt reglerne eller med vilje dækket for eller blokeret kameraet.

Ikke desto mindre påtager Firmaet sig intet ansvar for billeder, der udgives via webcams, og for kommentarer, som vores medlemmer måtte komme med til sådanne billeder, ligesom vi ikke påtager os nogen form for ansvar for opfattede fornærmelser eller personskade. Det er ikke obligatorisk for Firmaet at overvåge sådanne billeder og kommentarer, eller at informere dig om tiltag, der måtte være blevet igangsat i relation til et medlem, efter at der er indgivet en klage.

Din deltagelse i det direkte pokervideobord vil blive anset for at være din godkendelse af, at virksomheden bruger dit navn, din lyd, dit portræt, billede og land til reklameformål uden krav om nogen form for betaling, og du giver hermed virksomheden ret til at gøre dette.

Du vedkender og accepterer, at virksomheden filmer og fotograferer pokerborde samt streamer videoer direkte fra samme på webstederne.

Du er underforstået med og accepterer, at ved deltagelse ved de direkte pokerborde, har andre spillere ved bordet ret til at bruge og udgive dit billede og din lyd, uden for virksomhedens kontrol, og du har intet krav mod virksomheden i sådanne henseende.

 

Sportsvæddemål

Læs venligst omhyggeligt "888sport sportsvæddemålsregler". 

Bingo

Der spilles et nyt bingospil hver 3. til 5. minut. En ny kugle kaldes hvert 3. sekund.

For hvert spil er minimumskøbet 1 kort, og maksimumskøbet 24 kort, selvom disse tal kan skifte fra tid til anden. Når et kort er købt, kan denne handling ikke gøres om.

Vi har sat følgende indbetalingsgrænser i relation til bingospillene:

Daglig grænse - GBP 1.000

Ugentlig - GBP 3,000

Månedlig grænse - GBP 5,000

Vi har sat følgende udbetalingsgrænser i relation til bingospillene: Daglig grænse - GBP 1.000 Ugentlig grænse - GBP 2.000 Månedlig grænse - GBP 3.000 Vi forbeholder os retten til ændre de førnævnte grænser fra tid til anden efter eget skøn.

Alle bingospil spilles ved hjælp af GBP (pund sterling), men du kan imidlertid blive betalt i alternative valutaer i overensstemmelse med Firmaets politik.

I det tilfælde, hvor en præmie vindes af mere end 1 kort, deles præmien ligeligt mellem de spillere, der har de vindende kort.

Bonusser:

Hvis der er mistanke om nogen form for misbrug af vores indbetalingsrelaterede bonusser, kan vi vælge at lukke kontoen og alle relaterede konti på tværs af vores tjenester og tilbageholde alle midler på sådanne konti. Mistanke om misbrug kan være baseret på gentagne mønstre ved indbetaling/udbetaling/genindbetaling, som kun er beregnet til at opnå den indbetalingsrelaterede bonus.

Hvis der er mistanke om, at et medlem misbruger vores tilbud om gratis sider og gratis spil, kan vi vælge at lukke kontoen og alle relaterede konti på tværs af vores tjenester og tilbageholde alle midler på sådanne konti. Hvis der er mistanke om, at et medlem misbruger ånden i forbindelse med gratis sider ved f.eks. kun at spille gratis spil eller ved at købe alle billetterne til et gratis spil, kan vi vælge at lukke kontoen og alle relaterede konti på tværs af vores tjenester og tilbageholde alle midler på sådanne konti.

Hvis vi får mistanke om, at en konto eller en gruppe af konti kører i system – hvis der f.eks. anvendes specifikke indsatsteknikker eller gruppesatsninger – har vi ret til at blokere eller lukke alle konti, og i sådanne tilfælde er firmaet ikke forpligtet til at refundere eventuelt indestående på din konto udover dine oprindelige indbetalingsbeløb, hvis beløbet er der.


28. Cashup Card - Vilkår og betingelser

 1. Cashup Card ("Kort") kan indløses, dvs. anvendt til at indbetale Kortets pålydende værdi på 888.com og deltagende online websteder, som f.eks. In-House og White Label Brands.
 2. Ved at købe et Kort og ved efterfølgende at sende Kortnummeret og beløbet til os for bekræftelse, accepterer du at være bundet af vilkår og betingelser, der er angivet i denne Aftale.
 3. Vores normale indbetalingsgrænser gælder for brug af Kortene.
 4. Vi forbeholder os ret til at nægte at bekræfte et Kortnummer eller suspendere dets anvendelse, hvis vi har begrundet mistanke om, at der er sket brud på relevant lov eller regler eller det sandsynligvis kan ske.
 5. Kortet har ingen faktisk kontantværdi og kan heller ikke genopfyldes. Kortets købspris kan ikke refunderes, og Kortets værdi kan ikke konverteres til kontanter.
 6. For at kunne købe eller indløse et Kort skal du være 18 år (eller ældre, hvis det kræves af landets lov, hvor du er bosiddende).
 7. Vi er ikke ansvarlige for tab eller beskadigelse af Kortet, når det er blevet aktiveret. Du er alene ansvarlig for tab eller beskadigelse, der er et resultat af tab, beskadigelse eller stjålet Kort eller brug af Kort uden vores tilladelse.
 8. Kortet skal anvendes inden for det angivne tidsrum i forbindelse med hvert kort, i modsat fald vil Kortet udløbe, og vi vil ikke være forpligtet til at refundere købsprisen til dig. Du kan ikke føje flere penge til dit Kort, når Kortet er udløbet.
 9. Brug af Kortet er underlagt disse Vilkår og betingelser.

UDSKRIV VENLIGST DOKUMENTET, OG OPBEVAR EN PAPIRKOPI AF DENNE AFTALE.

Fees

We reserve the right to charge you fees for handling your deposits and withdrawals to and from your account as may be detailed in the "Cashier" from time to time.


PLEASE PRINT OFF AND RETAIN A HARD COPY OF THE USER AGREEMENT FOR YOUR RECORDS.